Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci

12 by Design Education Centre

Nhà thiết kế Alessandro Michele của Gucci  kể các câu chuyện qua những thiết kế của mình . Bộ sưu tập của ông dường như là một câu chuyện được kể lại không có hồi kết  , mở đầu là câu chuyện hình ảnh của Ouroboros là một con rắn hoặc rồng đang tự nuốt đuôi của mình , tạo thành một vòng trò . Nó được coi là một biểu tượng cửa sự vô hạn & đổi mới ...
 
Trong những câu chuyện kể kỳ quái có sự xuất hiện của chó snoopy , vịt donald  và một bầy thú  kỳ lạ không ngừng phát triển  gồm có thỏ , hổ , mèo , rồng  và rắn cũng là một phần không thể thiếu trong câu chuyện này . Nó là một câu chuyện kể về một thế giới  có trong tưởng tượng quyến rũ đến lạ lùng .
 
Một số chương khác trong câu chuyện bổ sung thêm một số yếu tố mới như mùa màng & giới tính . 
 
Cách tiếp cận thông minh với lịch sử của nhà thiết kế Michele được giới chuyên môn đánh giá cao , tạo ra một  tiếng vang  về sự sáng tạo  , điều đó chứng minh khả năng phi thường của nhà thiết kế này dường như không có dấu hiệu mệt mỏi về tuổi tác .
 
Mời các bạn độc giả xem qua : 86 mẫu thiết kế này 
 
Bộ Lookbook này được chụp tại Rome  trong 2 địa điểm lịch sử :
 
 Antica Libreria Cascianelli : Một hiệu sách cũ chuyên về các huy hiệu lịch sử & lịch sử nghệ thuật .
 
Antica Spezieria di Santa Maria della Scala :   Một căn nhà bào chế thuốc chuyên phục vụ cho các giáo hoàng từ thế kỷ 16 .
 
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 1
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 2
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci3
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 4
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 5
 
 Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 6
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 7
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 8
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 8
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 9<
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 10
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 11
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 12
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 12
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 13
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 14
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 15
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 17
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 18
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 19
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 20
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 21
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 22
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 23
 
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 24
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 25
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 26
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 27
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 28
 
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 29
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 30
 
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 31
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 32
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 33
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 34
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 35
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 36
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 37
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 38
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 39
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 40
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 41
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 42
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 43
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 44
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 47
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 46
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  45
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  48
 
 
 Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 49
 
 Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 50
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  51
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  52
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  53
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 54
 
 Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  55
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  56
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  57
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  58
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  59
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 60
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 61
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  62
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  63
 
 Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 64
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 65
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  66
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 67
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 68
 
 Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 69
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 70
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 71
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  72
 
 Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  73
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  74
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  75
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  76
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci - 77
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci 78
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci - 79
 
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci - 80
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  81
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  82
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  83
 
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  84
 
Khám phá bộ sưu tập thu đông 2017 của nhà thiết kế Alessandro Michele Gucci  85
 
 
 
❀ Tìm hiểu về : Khóa học thiết kế thời trang
❀ Tìm hiểu về : Khóa học cắt may cơ bản
❀ Tìm hiều về : Khóa học cắt may
 
 
 

 

❀◕‿◕❀ Địa chỉ DEC : Số 4/1 ngõ 814 Đường Láng , Đống Đa, Hà Nội - Hotline : 09040.55534Lên đầu trang