Để làm một chiếc váy đơn giản với cắt may cơ bản

Để làm một chiếc vay cho các bạn nữ rất đơn giản , cùng học cắt may cơ bản làm theo các bước dưới đây để có một chiếc váy nhé các bạn .

A.CÁCH ÐO

 
- Dài váy (Dv): đo từ ngang eo đến ngang đùi,  ngang gối hoặc gót chân, độ dài tùy ý.
- Vòng eo (Ve): đo vừa sát quanh vòng eo.
- Vòng mông (Vm): đo vòng quanh chỗ nở nhất của mông.
 
B. CÁCH TÍNH VẢI

*Khổ vải 0,9m:  2 bề dài váy + lai + đường may.
*Khổ vải 1,2m:  1 bề dài váy + lai + đường may.
*Khổ vải 1,6m:  1 bề dài váy + lai + đường may.
 
C. CÁCH VẼ VÀ CẮT
 
1.Thân Trước

AB: dài váy = Dv.
AC: hạ mông = 1/4 Vm + 1cm.

a.Cách vẽ

Vẽ lưng váy
AA1 = 1cm.
AA2 = 1/4 Ve + ben (3cm).
Vẽ cong lưng váy từ A1A2.
Vẽ sườn váy và lai váy
CC1: ngang mông = 1/4 Vm + 1,5cm (tùy ý).
BB1: lai váy = CC1 + 1cm = 1/4 VM + 2,5cm.
B1B2: giảm lai = 2cm.
Vẽ nối A2C1B1. Tại điểm C1 vẽ cong vào 0,5cm để đường sườn váy không bị gãy.
Vẽ cong đường lai váy B2B.
Vẽ ben 
A1I = IA2.
Vẽ IJ // AB
IJ = 15cm -> 17cm.
Vẽ ben rộng 3cm (mỗi bên 1,5cm).

b. Cách cắt

- Ab là đường vải gấp đôi.
- Lưng váy chừa 2cm.
- Lai váy ch?a 2,5cm + 3cm.
 
 
2.Thân sau

a.Cách vẽ 

AB: dài thân sau = AB thân trước = Dv.
Ac: hạ mông = Ac thân trước = 1/4 Vm + 1cm.
Vẽ lưng váy 
Vẽ lưng thân sau tương tự như lưng thân trước.
AA1 = 1cm.
AA2 = 1/4 Ve + ben (3cm).
Vẽ cong lưng váy từ A1A2.
Vẽ sườn váy và lai váy
CC1: ngang mông = ngang mông thân trước + 0,5cm = 1/4 Vm +2cm.
BB1: lai váy = CC1 + 0,5 = 1/4 Vm + 2,5cm.
B1B2: giảm lai = 3cm.
Vẽ nối A2C1B1. Tại điểm C1 vẽ cong vào 0,5cm để đường sườn váy không bị gãy 
Vẽ cong đường lai váy B2B tương tự như thân trước.
Vẽ ben
Tương tự nhe ben ở thân trước.
A1I = IA2.
Vẽ IJ // AB.
IJ = 15cm -> 17cm.
Vẽ ben rộng 3cm (mỗii bên 1,5cm).
 
Để làm một chiếc váy đơn giản với cắt may cơ bản
 
 
b. Cách cắt
 
- AB chừaa 2cm để may dây kéo.
- Ðường lưng váy A1A2 chừa 1cm.
- Ðường sườn váy chừaa 2cm.
- Ðường lai váy chừa 3cm + 5cm.
 
Để làm một chiếc váy đơn giản với cắt may cơ bản2
 
3. Nẹp lưng

a.Cách vẽ 

AB: dài nẹp = A1A2 trên thân váy.
Ac: cao nẹp = 4cm-> 6cm.
BB1 = 1,5cm -> 2cm.
AO = OB.
Vẽ cong từ O đến B1.
B1B3 góc vuông OB1.
B1B3 = AC.
Vẽ cong CB3 tương tự  như đường AB1.

b. Cách cắt

Nẹp lưng thân trước
- AC là đường vải gấp đôi.
- Cắt 1 miếng dựng lót theo hình AB1B3C.
- Cắt 1 miếng vải nẹp chừa đều 1cm chung quanh.
Nẹp lung thân sau
- Cắt 2 miếng lót theo hình AB1B3C.
- Cắt 2 miếng vải nựp chừa đều 1cm chung quanh.

D. QUY TRÌNH MAY

1- May ben thân trước và thân sau.
2- May ráp dây kéo vào thân sau.
3- May nối 2 thân sau từ điểm cuối dây kéo đến lai váy.
4- May nẹp lưng :
+ Ủi miếng dựng lót vào vài nẹp.
+ Ráp nẹp vào thân váy.
5- May ráp sườn váy.
6- Lên lai váy.
7- Hoàn chỉnh sản phẩm.

Công thức ở trên chỉ mang tính chất tham khảo .

Học cắt may cơ bản , học thiết kế thời trang

Lên đầu trang