Học đồ họa quảng cáo - Sáng tạo với mã vạch - Barcode

Mã vạch xuất hiện trên hầu hết cả sản phẩm với các sọc theo chiều dọc màu đen trắng có độ dày khác nhau. Phần lớn chúng ta đều cho rằng không được động chạm tới phần này. Nhưng…
 
Bạn vẫn có thể trang trí và làm các mã vạch bớt nhàm chán, nhưng cần lưu ý các điều sau:
 
  • Các cột màu đen cần sự tương phản tốt với nền để máy quét có thể đọc.
  • Những con số ở dưới dành cho con người đọc. Hãy thay đổi phông chữ nếu có thể.
  • Không gian nên chừa ra ở đầu và cuối của phần vạch, để máy quét có thể nhận ra điểm đầu và cuối của dãy.
  • Để dễ đọc; Các số cần rõ ràng và liên tục.
  • Cuối cùng là luôn Kiểm Tra! Hãy in và thử kiểm tra bằng cách sử dụng ứng dụng đọc mã vạch có trên điện thoại.
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach18_zps32e9b006.jpg
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach1_zpsf50298f2.jpg
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach2_zpsfd1f4722.jpg
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach16_zpsc0e2b6c9.jpg

 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach8_zpsa32e8eac.jpg 
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach3_zpsbac071d0.jpg
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach9_zpsba250997.jpg 
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach17_zpsd9be7ce2.jpg
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach4_zps4f886b15.jpg
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach5_zps5a57ccc4.jpg
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach6_zps3d3a53e7.jpg
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach7_zps74429eec.jpg 
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach11_zps0baf5f1d.jpg
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach13_zpscddc2215.jpg
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach12_zpsb97de7b1.jpg
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach14_zpsc376f57f.jpg 
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach15_zps4043af29.jpg
 
 hoc-do-hoa-quang-cao-sang-tao-voi-ma-vach10_zpsbd119aab.jpg

 Học đồ họa quảng cáo tốt tại trung tâm DEC.

Lên đầu trang