Học đồ họa quảng cáo - 11 bước đơn giản để có một logo hoàn hảo

Nhà thiết kế người Tây Ban Nha, Borja Acosta de Vizcaín đã đúc kết ra mười một điều đơn giản cần nhớ để có một thiết kế biểu tượng hoàn hảo hãy cùng Học đồ họa quảng cáo khám phá:

 hoc-do-hoa-quang-cao-cac-buoc-tao-logo1_zps4ea49251.gif

 hoc-do-hoa-quang-cao-cac-buoc-tao-logo2_zpsf85598f4.gif

 hoc-do-hoa-quang-cao-cac-buoc-tao-logo3_zpse1ad033c.gif

 hoc-do-hoa-quang-cao-cac-buoc-tao-logo4_zpsd3b6592c.gif

 hoc-do-hoa-quang-cao-cac-buoc-tao-logo5_zps8284a371.gif

 hoc-do-hoa-quang-cao-cac-buoc-tao-logo6_zps45c1658c.gif

 hoc-do-hoa-quang-cao-cac-buoc-tao-logo7_zps1cbf211c.gif

 hoc-do-hoa-quang-cao-cac-buoc-tao-logo8_zps59e7a4af.gif

 hoc-do-hoa-quang-cao-cac-buoc-tao-logo9_zpsa19acb0a.gif

 hoc-do-hoa-quang-cao-cac-buoc-tao-logo10_zps0c782b63.gif

 hoc-do-hoa-quang-cao-cac-buoc-tao-logo11_zpsa0744e13.gif

Học đồ họa quảng cáo tốt tại trung tâm DEC.

Lên đầu trang