Cách tính điểm của DEC PASSION

12 by Design Education Centre

1. Số lượng Like & share của các bạn được tính theo công thức sau
 
100 like = 1 điểm
100 share   = 2 điểm 
 
* Các bạn lưu ý SHARE bài ở chế độ công khai & SHARE mỗi nơi 1 bài  ( VD: Share nhiều lần trên trang cá nhân cũng chỉ được tình làm một )
 
2. Điểm chuyên môn của hội đồng DEC chấm gồm :
 
- Điểm ý tưởng 
- Điểm diễn họa
- Điểm màu sắc
- Điểm kiểu dáng 
 
( Tất cả đều dựa trên thang điểm 10 )
 
3. Bình chọn 
 
-Số lượt các bạn bình chọn bằng cách Like & share chiếm : 30% số điểm
 
Được tính bằng cách :  Tổng điểm Like/share x 0.3 = Điểm like/share cuối 
 
VD:  Bạn Quyết có  438 like  / 42 share  => 5.2 x 0.3  =  1.56
 
- 70% số điểm còn lại là do hội đồng DEC chấm.
 
VD :  Bạn Quyết có  8.5 ý tưởng ,8.5 diễn họa, 7.5 màu sắc, 9.5 kiểu dáng => 34 x 0.7   = 23.8 
 
Được tính bằng cách :  Tổng điểm Hội đồng DEC x 0.7  = BKG cuối 
 
4 : Kết quả  
 
Tìm ra người giành giải nhất được tính bằng công thức  dưới đây , người được giải nhất là là người có số điểm tổng cao nhất.
 
Tổng =  Điểm like/share cuối + BKG cuối 
 
VD: Bạn quyết có 70% số điểm DEC chấm  =  3.64 & 30% số điểm  LIKE & SHARE chấm  = 10.2  
 
Vậy bạn ý sẽ có tổng là :  13.84
 

❀◕‿◕❀ Địa chỉ DEC : Số 4/1 ngõ 814 Đường Láng , Đống Đa, Hà Nội - Hotline : 09040.55534Lên đầu trang